spacer

AANMELDFORMULIER NIEUW LID VOGELWACHT KOLLUM E.O.

 
 
06 -

A.U.B. aankruisen wat van toepassing is:

NL

Ondergetekende verleent hierbij vanaf heden, tot wederopzegging,
machtiging aan Vogelwacht Kollum e.o. te Kollum om van zijn/haar
rekening bedragen af te schrijven wegens lidmaatschap/contributie.

Gelieve uw handtekening hieronder te schrijven:

(bij minderjarige leden handtekening van een van de ouders/voogd/verzorger)

Wilt u het formulier toch liever downloaden en uitprinten? Gebruik dan onderstaande button.

Download formulier

Het volledig ingevulde formulier kunt u inleveren bij:
Penningmeester Vogelwacht Kollum e.o., Voorstraat 107,
9290 AB Kollum. Of digitaal aanleveren: info@hoekstra-kollum.nl

Hoofdsponsor!

Laatste Agenda!

spacer

Contactgegevens

Klaas de Vries
Cantecleer 20
9291 AS Kollum

E-mail: info@vogelwachtkollum.nl

 

spacer
spacer