spacer

Jaarverslag Nazorg 2016

Jaarerslag nazorg 2016

 

In tegenstelling tot vorig jaar, mochten er dit jaar weer kievitseieren gezocht en geraapt worden. Uiteraard niet zonder de nodige discussie, en dus werd de raapperiode ook weer ingekort. Toch wist Erik Wiersinga op de valreep nog een ei te vinden. De eerste van de vogelwacht en ook van de gemeente.

Het voorjaar was niet al te best voor de vogels. In maart nog behoorlijke nachtvorsten en eind maart ook nog een zware zuidwester storm erbij. De maand april was het natst sinds 15 jaar en de lage temperaturen aan het eind van de maand waren het koudst sinds 1989. Toen kwam mei met heel mooi weer in het begin, maar vervolgens de koudste pinksterdagen sinds 1951. Kortom een erg grillig voorjaar. Dit kon zijn weerslag niet weerhouden op de broedende vogels.

Net als vorig jaar is de registratie grotendeels via de app gegaan. Ondanks nog wat haperingen en problemen ben ik tevreden over de inzet en invoer van onze nazorgers. Het systeem wordt steeds vollediger en dat betekend dat ook voor de boeren er steeds een actueel beeld is over nestposities en aantallen.

Als we de cijfers erbij pakken kunnen we concluderen dat de kievit een hele forse tik heeft gehad. Vorig jaar mocht ik eindelijk een lichte stijging laten zien, maar dit jaar is rampzalig. Naast een hoge predatiedruk heeft deze soort ook het meest last gehad van het koude weer. Er waren kieviten die niet eens aan leggen begonnen en van degene die wel aan de leg waren, kwamen de jongen net uit toen het koud en nat was. Hiervan zijn dus zeer weinig groot geworden. Ook de predatie onder de kieviten was hoog.

Voor de andere soorten werd ook gevreesd dat deze een enorme klap zouden oplopen. Qua groot brengen van de jongen denk ik dat dit ook inderdaad wel zo is, maar als we zien naar de nesten en broedparen dan lijkt het mee te vallen. Ook de grutto laat nog een kleine plus zien van 7%. Maar zoals gezegd zijn er helaas weinig alarmerende gruttoparen met jongen geteld.

De scholekster die de laatste jaren een zorgwekkende achteruitgang laat zien blijft nu redelijk stabiel. Dit blijft een soort die het landelijk erg slecht doet.

Wat betreft de tureluur kunnen we zeggen dat deze net zo wisselvallig is als het weer. Dit jaar een enorme stijging, maar vorig jaar een enorme daling van 20%. Ook in 2014 liet hij een stijging zien van ruim 30%. Al met al heel wisselend. Vooralsnog lijkt het er wel op dat de tureluur zich het beste aanpast bij het huidige agrarische beheer.

Net als vorig jaar was de predatie dit jaar erg hoog. De cijfers geven wel een beeld aan, maar ik denk dat het werkelijke aantal nog hoger ligt. Doordat vorig jaar een enorme muizenplaag heerste, zijn er natuurlijk ook dieren die hier heel blij mee waren. Vooral de marterachtigen als wezel, hermelijn en steenmatter hebben het vorig jaar enorm goed gedaan. Veel eten, dus veel jongen groot gebracht. Al deze jongen waren dit jaar groot, en moesten dus weer veel eten. Omdat er dit jaar niet zoveel muizen zijn als vorig jaar, is het gevolg dat de weidevogels het extra zwaar te voorduren krijgen. Dit feit is vorig jaar al voorspeld, maar het is toch altijd triest als je er mee geconfronteerd wordt. We moeten als nazorgers zo goed mogelijk registeren waar en hoe de predatie plaats vindt. Hoe meer info, hoe meer er tegen gedaan kan worden.

Dat we een bijzondere vogelwacht zijn, laat ook het lijstje ‘overige soorten’ zien. Mooi om te zien dat we naast de gewone wilde eend, ook veel broedparen hebben van de slob-, krak-, kuif- en bergeend. Ook de kluut en kleine plevier doen het al jaren goed binnen onze wacht.

De conclusie van het afgelopen seizoen is toch dat de klap die de kievit krijgt enorm is. Het is maar de vraag of die zich de komende jaren kan herstellen tot het oude niveau. De vooruitgang van de tureluur is natuurlijk mooi om te zien. Ook de stabilisatie van scholekster en grutto is mooi, echter lijkt dit mooier dan de werkelijkheid is.

Bij deze wil ik alle boeren, nazorgers, cursusleiders, mozaïkregisseurs, loonwerkers en overige vrijwilligers bedanken voor hun fanatieke inzet dit seizoen. Met z’n allen hebben we er toch maar weer voor gezorgd dat er vele nesten en jongen zijn beschermd. We moeten ons niet uit het veld laten slaan door negatieve cijfers en de heftige predatiedruk. We moeten juist voortborduren op de positieve dingen en ik hoop dat iedereen volgend jaar weer met goede moed het land in zal gaan om de nesten en vogels te beschermen.

 

Sander Kuipers

 

Totaal aantal broedparen 2015-2016

                                   2015                2016                % (verschil)

Kievit                          527 *               389 *               -26%

Grutto                         255                  274                  +7%

Scholekster                 193                  195                  +1%

Tureluur                     144                  198                  +37%

 

* 1e en 2e leg worden beide geteld als broedpaar. Dit is natuurlijk niet terecht, echter kan systeemtechnisch niet anders op dit moment. In werkelijkheid is het aantal broedparen ca 10-20% lager.

 

 

Totaal gepredeerde nesten 2015

                                   2015

Kievit                          99                                           

Grutto                         26                               

Scholekster                 27                                           

Tureluur                     8                                                         

 

 

Een greep uit de overige soorten (broedparen + nesten)

Kleine plevier 11

Kluut 9

Meerkoet 72

Slobeend 29

Krakeend 24

Kuifeend 13

Bergeend 15

Graspieper 18

Gele kwikstaart 29

Zomertaling 7

Wintertaling 7

 

Door het ontbreken van de cijfers van Skalsumer Natuurbeheer van dit jaar, zijn ook de cijfers van het Skalsumer Natuurbeheer van 2015 weggelaten in alle bovenstaande tabellen. Dit om een eerlijk vergelijk te maken. Geen cijfers betekend niet dat er niet aan bescherming is gedaan bij Skalsumer Natuurbeheer. Dit is gewoon uitgevoerd.

 

Hoofdsponsor!

Contactgegevens

Klaas de Vries
Cantecleer 20
9291 AS Kollum

E-mail: info@vogelwachtkollum.nl

 

spacer
spacer