spacer

Jeugdige nazorgers

Ondanks de beperkte opgave voor de jeugdkrite, is er toch een enthousiaste groep die onder leiding van Erik Wiersinga regelmatig het veld in gaat. De jeugd vinden nesten van de kievit, tureluur en grutto. We hopen ook dit jaar weer volop het veld in te kunnen gaan.Regels eerste kievitsei door de Jeugd

1. De vinder van het eerste ei moet gezinslid zijn van de Vogelwacht Kollum.

2. Het ei moet binnen het gebied van de Vogelwacht Kollum e.o. zijn gevonden.

3. Het gaat om een zelfstandig gevonden ei, dus niet een ei dat al eerder door een ander iemand is gevonden en daarna aangewezen.

4. De vinder mag niet ouder zijn dan 12 jaar.

5. Het ei moet op de juiste manier worden geregistreerd als gevonden ei.

6. Het eerste ei dat is aangemeld en daarna bij een bestuurslid wordt gemeld, telt.

De prijs voor het ei is eeuwige roem, een oorkonde en een beker. Dus ga het veld in en meld je wanneer het ei is gevonden.

 

Hoofdsponsor!

Laatste Agenda!

spacer

Contactgegevens

Klaas de Vries
Cantecleer 20
9291 AS Kollum

E-mail: info@vogelwachtkollum.nl

 

spacer
spacer