spacer

Nazorg

Contactpersoon: Uulco Hoekstra

Voor het jaarverslag over 2016: Klik Hier.

Algemeen

Onder nazorg verstaan we alles wat erop gericht is om de weidevogels te beschermen. Niet alleen nestbescherming, maar ook kuikenzorg is hierbij van groot belang. De nazorg is gekoppeld aan het kievitseieren zoeken. Iedereen die eieren zoekt is ook verplicht om aan nazorg te doen.

De kracht van een goede nazorg is de samenwerking tussen boer, nazorger, loonwerker en eventueeel natuurbeheerder. Goed onderling overleg is hierbij van groot belang.

Regels 1e kievitsei

1. De vinder moet lid zijn van de Vogelwacht Kollum e.o.
2. De vinder moet in het bezit zijn van een geldige nazorgpas
3. Het eitje moet gevonden zijn in het eigen wachtgebied
4. Het eitje moet aangeboden worden aan het bestuur
5. Het "lotterjen" is onderdeel van de erkenning
6. De vinder dient zich gelijk na de vondst te melden bij het bestuur.
7. Verboden land is uitgesloten
8. Aan de eerste vinder wordt een wisselprijs beschikbaar gesteld

Vinders 1e kievitsei Vogelwacht Kollum e.o.

29 maart 1987 door Leendert Bamberg
21 maart 1988 door Wiebe Meerstra
14 maart 1989 door Leendert Bamberg
17 maart 1990 door Jelle Postma
18 maart 1991 door H. v.d. Meer
16 maart 1992 door Dictus Boersma
20 maart 1993 door B.H. Brouwer
17 maart 1994 door J. Bremer
16 maart 1995 door G. Postma
27 maart 1996 door Yme Westra
15 maart 1997 door A.E. Vegter
16 maart 1998 door H. v.d. Werff
13 maart 1999 door W. Heslinga
14 maart 2000 door Sander Kuipers

In 2001 geen eerste vinder door MKZ

13 maart 2002 door Leendert Bamberg
14 maart 2003 door Jild Bremer
18 maart 2004 door Koos Huizenga
28 maart 2006 door Yme Westra

In 2005 geen eerste vinder door raapverbod

10 maart 2007 door Jelle Jacob Postma
11 maart 2008 door Oane van der Kloet
11 maart 2009 door Erik Wiersinga
18 maart 2010 door Tijmen Beets
17 maart 2011 door Taede van der Ploeg
13 maart 2012 door Geale Simon Postma

In 2013 geen eerste vinder door de extreem lange winter

2014 door Hoekstra

De vliegende brigade

Voor de boeren die plotseling moeten maaien, sleepslang bemesten, enz, en waarvan de vaste nazorger niet bereikbaar of verhinderd is, is de vliegende brigade in het leven geroepen om nesten en jonge vogels niet verloren te laten gaan. Meer informatie.

Hoofdsponsor!

Laatste Agenda!

spacer

Contactgegevens

Klaas de Vries
Cantecleer 20
9291 AS Kollum

E-mail: info@vogelwachtkollum.nl

 

spacer
spacer