spacer

Nestkasten

               

                               Jaarverslag Nestkasten 2016

 

VERSLAG WERKGROEP NESTKASTEN 2016       

Beste vogelvrienden,

Namens de werkgroep nestkasten hierbij het verslag over 2016.

ALGEMEEN

Vele vogels wisten de nestkasten van de VW Kollum dit jaar weer te vinden. Opvallend is de  verdere terugloop van de Pimpelmees. Wat de reden hiervan is blijft een vraag. We zien dat de Ringmus weer herstellende is en de Koolmees blijft ongeveer gelijk. De boomklever is bijna verdubbeld dit jaar van 4 naar 7 broedparen.  In het Kollumerbosk zijn er weer enkele nestkasten vernield. Dit is erg jammer, temeer daar dit gebeurt in het broedseizoen en er zodoende eieren of jongen verloren gaan. Verder  zijn er veel zinken plaatjes voor de invliegopeningen geplaatst. Zo zijn de kasten langer beschermd tegen spechten. Ondanks de vernielingen zijn de behaalde resultaten prima te noemen.

CIJFERS EN AANTALLEN

Er hangen in en om Kollum ca. 175 nestkasten van de vogelwacht. Deze worden door 14 vrijwilligers gecontroleerd en onderhouden.

Er zijn ca. 160 nestkasten bewoond geweest. Er zijn in totaal 1149 eieren uitgebroed. Hiervan zijn er 964 jongen uitgevlogen.

 

SOORTEN VOGELS

Hieronder een overzicht van soorten vogels die de nestkasten hebben bezocht.

-Boomklever                     7 paren

-Boomkruiper                   3 paren

-Pimpelmees                   45 paren

-Koolmees                        84 paren

-Spreeuw                            5 paren

-Gekraagde roodstaart   1 paar

-Huismus                             0 paren

-Ringmus                           16 paren

-Grote Bonte Specht         0 paren

-Bonte vliegenvanger       0 paren

-Grauwe Vliegenvanger   0 paar

 

Aantal Broedparen 2016:

 

Jaar                                       2013                   2014                     2015                    2016

 

•Ringmus                             27                        29                          10                        16  

•Pimpelmees                        52                        67                          55                        45

•Koolmees                           83                        69                          82                         84

•Huismus                               5                            2                            4                            2

•Spreeuw                               2                           5                            4                          5

•boomkruiper                      2                            1                             4                            2

•Boomklever                        4                            4                             4                           8    

•Winterkoning                     0                           0                              0                          0

•Gekr. Roodstaart               2                           0                             3                           1

•Grauwe Vliegenvanger    1                           1                             1                            0

•Grote Bonte Specht           0                          0                           1                          0

•Bonte Vliegenvanger        0                          0                           0                          0

 

Uitgevlogen jongen 2016:

   

•jaar                                                         2013                     2014                     2015                2016                                              

•Ringmus                                                    107                       118                         30                      53

•Pimpelmees                                             406                       575                       372                  302

•Koolmees                                                 514                       416                       519                    545

•Huismus                                                       20                         10                          20                        8  

•Spreeuw                                                      10                       16                          17                      12

•Boomkruiper                                               8                          4                           24                        8

•Boomklever                                                25                       22                          14                      31

•Gekr. Roodstaart                                         9                        0                             8                        5 

•Grauwe Vliegenvanger                             8                        5                              5                         0

•Bonte Specht                                               0                       0                            5                       0

•Bonte Vliegenvanger                                0                       0                            0                       0 

•Heggenmus                                                 4                       0                            0                       0

 

BIJZONDERHEDEN

In 2017 zullen we beginnen met het digitaal invoeren van de nestkastgegevens via de app, net zoals dit reeds gebeurt bij de nazorg. Dit is nu ook mogelijk voor de broedzorg. Er is een melding binnen gekomen van een nestkast waarbij het gat was vergeten. Gelukkig was dit een boomkleverkast en was het gat aan de achterzijde wel aanwezig.

OPROEP

Een ieder die zelf een of meerdere nestkasten in z’n tuin heeft hangen, kan op de website van de Vogelwacht Kollum een formulier invullen om de resultaten hiervan door te geven. Hierdoor krijgen we een nog beter beeld van wat waar broedt. De resultaten worden doorgestuurd naar de commissie broedzorg.

TOT SLOT

Namens de vogelwacht Kollum wil ik alle controleurs bedanken voor hun inzet.

 

HARRY HUIZENGA

 

Hoofdsponsor!

Laatste Agenda!

spacer

Contactgegevens

Klaas de Vries
Cantecleer 20
9291 AS Kollum

E-mail: info@vogelwachtkollum.nl

 

spacer
spacer