spacer

Werkgroepen

Zwaluwen

De zwaluwen werkgroep bestaand uit 12 tellers die de huis-, boeren-, gier- en de oeverzwaluwen tellen. Dit is in en buiten de dorpen Kollum-Burum-Warfstermolen-Kollumerpomp-Munnekezijl-Lauwersoog en aan de Kwelderweg. Er worden nu op ongeveer 85 adressen boerenzwaluwen geteld en op ongeveer 90 adressen huiszwaluwen. Contactpersoon is Hans van der Werff.

Klik hier voor meer informatie


Nazorg

Onder nazorg verstaan we alles wat erop gericht is om de weidevogels te beschermen. Niet alleen nestbescherming, maar ook kuikenzorg is hierbij van groot belang. De nazorg is gekoppeld aan het kievitseieren zoeken. Iedereen die eieren zoekt is ook verplicht om aan nazorg te doen. Contactpersoon is Uulco Hoekstra.

Klik hier voor meer informatie


Jeudige Nazorgers

Ondanks de beperkte opgave voor de jeugdkrite, is er toch een enthousiaste groep die onder leiding van Erik Wiersinga regelmatig het veld in gaat. De jeugd vinden nesten van de kievit, tureluur en grutto. We hopen ook dit jaar weer volop het veld in te kunnen gaan.

Klik hier voor meer informatie


Kerkuilen

Een vaste ploeg van vrijwilligers gaan elk seizoen vele avonden op pad om de jonge kerkuilen van een ring te voorzien. Een ervaren klimmer haalt de jongen uit de nok van de schuur en brengt ze naar beneden. Hier worden ze gemeten en gewogen en krijgen ze een ring om. Het aantal broedgevallen schommelt nogal heen en weer. Sommige jaren zijn het er 35, maar er zijn ook jaren waarbij er bijna 60 broedgevallen zijn. Contactpersoon is Koos Huizenga.

Klik hier voor meer informatie


Roofvogels

De werkgroep roofvogels houdt zich bezig met het analyseren van territoria en nesten van roofvogels. De uitgekomen jonge roofvogels worden net als de kerkuilen gemeten en gewogen en daarna voorzien van een ring. Elk jaar zijn er weer frustrerende vondsten van dode (vaak vergiftigde) roofvogels, maar toch zijn er ook leuke en succesvolle broedsels. Voorkomende broedvogels binnen onze wacht zijn  de buizerd, torenvalk, sperwer, havik, bruine kiekendief en de boomvalk.

Klik hier voor meer informatie.


Nestkasten

De werkgroep nestkasten heeft dit momenteel ongeveer 250 kastjes in en rondom Kollum hangen. Deze kastjes worden jaarlijks geïnspecteerd door een aantal vrijwilligers. Jaarlijks vliegen er ongeveer 800 jonge vogels uit deze kastjes. De volgende broedvogels komen voor: koolmees, pimpelmees, ringmus, huismus, spreeuw, boomklever, boomkruiper en grauwe vliegenvanger. Elk jaar is het toch weer een mooi gezicht om te zien hoe druk de oudervogels het hebben met het voeren van de jongen. Contactpersoon is Harry Huizenga.

Klik hier voor informatie.


Cursussen

Vogelwacht Kollum e.o. organiseert voor haar leden jaarlijks cursussen voor de jeugd en volwassenen. Dit jaar is er in het najaar een cursus vogelherkenning voor de jeugd in samenwerking met De Klyster.

Klik hier voor informatie.

Hoofdsponsor!

Laatste Agenda!

spacer

Contactgegevens

Klaas de Vries
Cantecleer 20
9291 AS Kollum

E-mail: info@vogelwachtkollum.nl

 

spacer
spacer